Terug naar blogs

5 fundamenten van Design Thinking

Design Thinking is een mentaliteit en aanpak in een. Het creëert nieuwe perspectieven, draagvlak en oplossingen waar mensen op zitten te wachten. Welke elementen zijn essentieel om tot resultaat te komen? Dat leg ik uit in deze blog.

De fundamenten

FUNDAMENT 1: Probleem centraal stellen

Alles begint bij het écht begrijpen van het probleem. Dit gebeurt mede door de context, denkpatronen en doelstellingen van klanten met een kritische houding te onderzoeken. Dit alles vanuit de overtuiging dat het probleem begrijpen 80% van de oplossing vormt. Een stap die best wat tijd kan en mag kosten gezien de waarde van de uitkomst. Hiermee legt Design Thinking meer nadruk op analyse en synthese dan veel andere innovatiemethoden.

FUNDAMENT 2: Inzetten van kennis van menselijk gedrag

Veel gedrag verloopt onbewust en automatisch. Om behoeftes te leren kennen én begrijpen levert  observeren en (generatief) onderzoek in de eigen omgeving het meest op. Aangevuld met empathisch begrip door verschillende perspectieven uit te vragen (klant, tussenpersoon, leverancier, etc.). Ditzelfde geldt bij het testen van de potentiële oplossing.   

Design Thinking helpt vooral om vorm en richting te geven aan je innovatie – Bas Corstjens

FUNDAMENT 3: Diversiteit leidt tot creativiteit

Hoe groter de diversiteit van deelnemers, hoe groter de potentie is voor creativiteit en vernieuwing. Design Thinking gebeurt altijd samen. Het is zelfs mogelijk om in verschillende fases met de uiteindelijke klant en stakeholders te ontwikkelen. Een vorm die bij Design Thinking volop wordt toegepast.
Design Thinking helpt uitdagingen om te zetten naar kansen en mogelijkheden. Naarmate de ervaring toeneemt groeit het vertrouwen in de eigen creatieve vaardigheden en van elkaar. Ook ontstaat er gefundeerd geloof dat het mogelijk is om een verschil te maken. En er is altijd weer een nieuwe oplossing te vinden. Dit vertaalt zich in optimisme.    

FUNDAMENT 4: Prototypes maken en experimenteren

Zodra het team een oplossing heeft geformuleerd is de eerstvolgende stap om vast te stellen of degene die een probleem ervaart de oplossing als zodanig herkent. Dit gebeurt door het bouwen van een eenvoudig prototype, waarmee wordt onderzocht of getoonde oplossing het ervaren probleem wegneemt. Een dergelijk experiment vindt bij voorkeur plaats in de echte context van de probleemeigenaar. Met deze inzichten kan de oplossing zeer vroeg in het proces aangepast worden om beter aan te sluiten. Het doel is om zo snel mogelijk, zo veel mogelijk te leren.  

FUNDAMENT 5. Fouten maken? Ja graag

Onder de hele manier van  werken ligt de grondhouding dat fouten maken okee is. Het is iets positiefs dat bij ontwikkelen hoort. Het biedt kansen om van te leren en brengt vaak nieuwe richtingen, ideeën en oplossingen.

Wil je een volgende stap zetten met je dienstverlening? Een gedragen oplossingen formuleren waar klanten ook daadwerkelijk op zitten te wachten?